Bảng giá khuyễn mại đồ gỗ gia dụngBộ bàn 8 ghế gỗ Gõ đỏ - Mv Ba18
Nguyên giá: 53,500,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 40,000,000(đ/bộ)
Mv Ba19
Bộ bàn 6 ghế gỗ Gõ đỏ - Mv Ba18
Nguyên giá: 50,500,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 37,500,000(đ/bộ)

Bộ bàn thờ (1.53m) gỗ Gõ đỏ - Mv Bt03
Nguyên giá: 26,500,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 19,500,000(đ/bộ)

Mv Ba16
Bộ bàn 8 ghế gỗ Gõ đỏ - Mv Ba18
Nguyên giá: 40,500,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 30,000,000(đ/bộ)

Bộ bàn phấn (1.10m) gỗ Gõ đỏ - Mv Bf06
Nguyên giá: 15,000,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 9,500,000(đ/bộ)

Mv Bt01
 
Bộ bàn thờ (1.76m) gỗ Gõ đỏ - Mv Bt01
Nguyên giá: 30,500,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 22,500,000(đ/bộ)
 


Mv Gn34
Giường ngủ (nệm 1.8m) gỗ Gõ đỏ - Mv Gn34
Nguyên giá: 23,500,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 17,500,000(đ/bộ)
Mv Bf08
Bộ bàn phấn (1.10m) gỗ Gõ đỏ - Mv Bf06
Nguyên giá: 15,500,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 10,000,000(đ/bộ)
Giường ngủ (nệm 1.8m) gỗ Pơmu - Mv Gn36
Nguyên giá: 20,000,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 13,500,000(đ/bộ)

 

Giường ngủ (nệm 1.8m) gỗ Gõ đỏ - Mv Gn35
Nguyên giá: 24,000,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 16,500,000(đ/bộ)

Tủ quần áo (1.94m) gỗ Gõ đỏ - Mv Ta17
Nguyên giá: 30,000,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 22,500,000(đ/bộ)

Tủ quần áo (1.94m) gỗ Hương vân - Mv Ta35
Nguyên giá: 28,500,000(đ/b) - Giá khuyến mại: 20,500,000(đ/bộ)

Comments