Bàn làm việc, vi tính Bàn làm việv MS MDwri(66)- KT: W1700 x D680 x H760(mm)


Bàn làm việv MS MDwri(129)- KT: W1550 x D600 x H760(mm) Bàn làm việv MS MDwri(170)- KT: W1450 x D600 x H760(mm); Tủ hồ sơ Kt 1000 x 2000 x 400(mm) Bàn làm việv MS MDwri(78)- KT: W1550 x D600 x H760(mm)


 Bàn làm việv MS MDwri(118)
Comments