Đồ gỗ phòng họp, hội trườngBàn họp hình Oval có kệ hồ sơ trang trí - MS: Mmt (05)

Bàn họp hình chữ nhật có 2 cạnh cong - MS: Mmt (62)

Bàn họp hội trường - MS MvOf (45)

 Bục để tượng, bục phát biểu hội trường - MS MvOf (27)
Comments