Sảnh đón khách, quầy lễ tân


Sảnh tiếp tân Ms MRec (1)Quầy tiếp tân gỗ tự nhiên Ms MRec (10)


Quầy tiếp tân gỗ ghép veneer Ms MRec (25)

Quầy tiếp tân gỗ ghép veneer Ms MRec (95)


Quầy tiếp tân gỗ ghép veneer Ms MRec (105)Comments